O “real histórico” ao servizo da ficción. Usos da Historia e da realidade en <i>Resistencia</i>, de Rosa Aneiros

  • Diego Rivadulla Costa Universidade da Coruña

Resumen

Rosa Aneiros é, desde a publicación de Resistencia no ano 2002, unha escritora consolidada no sistema literario galego, cuxa produción reflicte unha preferencia especial por crear mundos ficticios en que a presenza da realidade histórica, sobre todo da Historia recente, é determinante. Ao longo deste estudo achegarémonos a Resistencia, novela ambientada na época da ditadura salazarista portuguesa (1933-1974), para analizar o emprego do elemento “real/histórico”, é dicir, os usos da Historia e da realidade, e en que medida estes pesan sobre a trama da obra. Deste xeito, farase unha aproximación inicial á novela expoñendo os principais recursos empregados, referindo os episodios históricos narrados e aclarando os signos de historicidade presentes.

Since Resistencia was published in 2002, Rosa Aneiros has become an established writer within the Galician literary system. Her production reflects a special preference for creating a fictional world where the presence of historical reality, especially recent history, is decisive. In order to analyse this “real/historical” element and its use, we are going to approach Resistencia, a novel set in the Salazarian dictatorship (1933-1974), and the extent to which this impacts on the plot of the play. Thus, a previous approach to the novel was done presenting the main used resources, recounting the historical told events and clarifying the historical sings of the novel. 

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Biografía del autor/a

Diego Rivadulla Costa, Universidade da Coruña

Licenciado en Filología Hispánica y Graduado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios. Trabajó hasta junio de 2015 como investigador contratado en el proyecto financiado por MINECO "Cronología de la literatura gallega (1801-1900)" [FFI2012-37891]. En la actualidad forma parte del Grupo ILLA (Investigación Lingüística e Literaria Galega) de la Universidade da Coruña y realiza su tesis de doctorado como investigador predoctoral en formación en el Departamento de Gallego-Portugués, Francés y Lingüística de la misma universidad, bajo la dorección del Catedrático Carlos Paulo Martínez Pereiro.

Citas

Aneiros, Rosa. (2013). Resistencia. Vigo: Xerais.

Asorey, Daniel (2007). Apuntamentos sobre dúas narradoras: para una tentativa de clasificación e lectura de Concubinas, de Inma López Silva, e Resistencia, de Rosa Aneiros. En González, Helena; Lama, María Xosé (Eds.). Actas do VII Congreso Internacional de Estudos Galegos. Mulleres en Galicia. Galicia e outros pobos da Península (33-43). Sada: Edicións do Castro.

Esteves, José Augusto (2013). A revolução portuguesa: os valores de Abril no futuro de Portugal. Vértice, 169, 89-94.

Franco Rubio, Gloria (2008). Historia y narración histórica. Algunas reflexiones. En Franco, Gloria; Llorca, Fina (Eds.). Las mujeres entre la realidad y la ficción. Una mirada feminista a la literatura española (pp. 17-37). Granada: Universidad de Granada.

Freire López, Ana Mª (1991). Signos de historicidad y prosa de ficción: sobre el realismo en la novela. En Covo, Jacqueline. (Comp.). Las prepresentaciones del tiempo histórico (pp. 62-68. Lille: Presses universitaires de Lille.

Garcia, José Manuel (2010). Dicionário Essencial de História de Portugal. Lisboa: Editorial Presença.

Gómez Rufo, Antonio (2006). La novela histórica como pretexto y como compromiso. En Jurado Morales, José (Coord.). Reflexiones sobre la Novela Histórica (pp. 51-65). Cádiz: Universidad de Cádiz.

Harlow, Bárbara (1993). Literatura de resistencia. Santiago de Compostela: Laiovento.

Labourdette, Jean-François (2003). História de Portugal. Lisboa: Publicaçoes Dom Quixote.

Lefere, Robin (2013). La novela histórica: (re)definición, caracterización, tipología. Madrid: Visor Libros.

Luengo, Ana (2012). La encrucijada de la memoria. Berlín: edition tranvía.

Moncó Rebollo, Beatriz (2008). Historia, Literatura y Antropología: el caso de Los Demonios de Teresa. En Franco, Gloria; Llorca, Fina (Eds.). Las mujeres entre la realidad y la ficción. Una mirada feminista a la literatura española (pp. 113-131). Granada: Universidad de Granada.

Morgadinho, Maria da Piedade (2013). A revolução democrática e nacional, o rumo da vitória, Vértice, 169, 81-88.

Reis Torgal, Luís (2000). O Estado Novo. Fascismo, salazarismo e Europa. En Tengarrinha, J. (Org.): História de Portugal (pp. 315-340). São Paulo: Editora da Universidade do Sagrado Coração.

Rosas, Fernando (2006). Pensamiento y acción política en el Portugal del siglo XX. En Gómez, Braulio; Palacios, Diego (Eds.). Una historia política de Portugal. La difícil conquista de la democracia (pp. 51-110) Madrid: Siglo XXI.

Publicado
2016-06-30