Volver a los detalles del artículo Diane Meur’s <i>Les Vivants et les Ombres</i> in the light of “unnatural” narratology